Aktivitetsudvikling

Vi har nysgerrigt arbejdet med aktivitetsudvikling i idræts- og bevægelseskulturen siden år 2000. Vores afsæt er et indgående arbejde i praksis med flere forskellige aktivitetsudviklingsmodeller, hvoraf vi lavede den første, Aktivitetscirklen, til Dansk Svømmeunions grundbog, Moderne Svømning, i 2001.

Krops-kryds-og-bolle – aktivitetsudvikling i naturen med idrætsstuderende på IOB, SDU i 2017

Thomas har fra 2008-2017 undervist i aktivitetsudvikling på idrætsuddannelsen på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i modulet Bevægelsesmiljøer og Aktivitetsudvikling, som han selv var med til at skabe og udvikle.

I dag tager vi blandt andet afsæt i Aktivitetshjulet, som Mads Hovgaard udviklede til Dansk Skoleidræt.

Om Aktivitetshjulet – Dansk Skoleidræt

Vores faglighed på området er forankret i den nyeste og bedste viden, og vi elsker med nysgerrighed og undring at gå på kropdagelse ind i aktivitetsudviklingens farverige og mangfoldige univers.

Uanset element og rammer er vi altid klar til spændende, berigende, legende, relationsberigende og lærerig aktivitetsudvikling.

Vi glæder os til at udvikle med dig og dine.

Aktivitetsudvikling til Søhøjlandets Vandkulturhus, projekt Ry Svømmehal

Aktuelt er Thomas ekstern konsulent på projekt Ry Svømmehal:
Søhøjlandets Vandkulturhus/Ry Svømmehal skal være et sted, hvor vi mennesker samles og mødes i berigende og bevægende fællesskaber. Her skal vi dele oplevelser, motionere, lege og lære. Vi skal have mulighed for at lære om vand, om kroppen deri, om kroppens bevægemuligheder og om vandteknologi. Vi skal tage bevægede og inspirerede hjem med nye erfaringer, ny viden, ny læring og fornyet nysgerrighed.

Ry Svømmehal skal have foranderlige indre rammer og en dynamisk indholdspalette, så et bredt spektrum af målgrupper med forskellige motiver for at komme føler sig velkomne.

Mangfoldige aktivitetsmål kan nås med forskellige tematiseringer og gennem varierende, målrettede installationer. Det motiverer desuden til gentagne besøg, når der altid er nye oplevelser og ny læring at komme efter.

Vi vil skabe et levende vandeksperimentarium, hvor traditionelle svømmehalsaktiviteter kan leve side om side samt hånd i hånd med udvikling og læring i, med og om vand. Ja, faktisk ønsker vi et helt særegent og centralt område i svømmehallen, som er lavet netop til oplivende leg og berigende læring.

Leg og læringsområdet i svømmehallens hjerte skal have tæt kobling til resten af Søhøjlandets Vandkulturhus/Ry Svømmehal.
Eksempelvis forestiller vi os, at der på dele af 25-meterbassinets sider skal være rum og installationer, der på samme vis vækker nysgerrighed og inviterer på opdagelse ud og ind i alt det, man kan med vand. Leg- og læringstankegangen skal være gennemgående.

På samme vis skal der være genkendelige koblinger mellem varmtvandsbassinet og leg- og læringsrummet, så den legende og lærende tankegang går med også i det varme vand.
Vi forestiller os, at vi kan tage en rundrejse i svømmehallen med afsæt i et emne eller et udvalgt fokus, og så blive inspireret til at eksperimentere og undersøge netop dette på mangfoldig vis. Vi skal simpelthen kunne blive dus med vandet og lære at svømme ved at på på kropdagelse ind i vandet i vandkulturhusets rum.”

Aktivitetsudvikling ud og ind i det åbne vand
I de seneste år har Thomas været engageret i aktivitetsudvikling med skoleelever og -lærere på Langeland, på Mols og senest i Fredericia med Kirstinebjergskolen, afdeling Bøgeskov ved Vejle Fjord:

Vandkulturhuset i Odense
Vi har tidligere været med i udviklingsplanerne for Vandkulturhuset i Odense, hvor vores hjertelige besyv var “Undervandsperformance” og en enestående og nytænkende måde at kunne bruge vandrummet på. Desværre “gik der O’ense i den”, så projektet, som Bjarke Engels Group, BIG, var arkitekter på, druknede desværre tilbage i november 2008. Men vi fik supergode og brugbare erfaringer med et stort projekt og arbejdet dermed, og drømmen om at realisere levende billeder under og over vandoverfladerne bor fortsat i os.

Oversigtsskitse af vandkulturhuset i Odense, hvor vi ville projektere levende billeder over og under vandet 360 grader rundt…

På uddannelsen Idræt og Sundhed på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, fik Thomas som ansvarlig for Vandaktiviteter gennem mange år rig mulighed for at eksperimentere med undervandsbiografer og legen med levende billeder og lyd under vandet, så vi har gode erfaringer, som vi kan tage med ind i jeres vandprojekt…

Glad svømning, Thomas

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!